V Karlových Varech dne 23. 11. 2014

 

 

     Dne 22. 11. 2014 se po roce opět sešel Aktiv zasloužilých hasičů Karlovarského kraje. Setkání zorganizoval krajský starosta dobrovolných hasičů pan Richard Kejmar spolu s vedoucím Aktivu zasloužilých hasičů panem Kurtem Třebou a okresním starostou dobrovolných hasičů v Karlových Varech pane Stanislavem Hubáčkem, který je krom toho též zasloužilý hasič.

     Setkání bylo naplánováno na 11 hodinu do města Skalná u Chebu, kde Aktiv ZH začal prohlídkou hradu Vildštejn, v němž se nachází i hasičské muzeum. Je možné si prohlédnout hradní muzeum, prostory gotického hradu Vildštejn, hradní dvůr se šibenicí a také malé zoo.

Před vstupem do gotického hradu nejprve zasloužilé hasiče přivítal majitel hradu pan Miroslav Pumr, který byl i průvodcem.

     Okolo 13 hodiny se zasloužilý hasiči přemístili do Kynšperského pivovaru, kde byl pro ně přichystán oběd, zákusek, káva a obložené mísy, nechybělo místní pivo dle chuti.

     Před obědem si vzal slovo vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů pan Kurt Třeba, který všem poděkoval za účast, a omluvil, ty co se nedostavili buď z rodinných nebo zdravotních důvodů. Minutou ticha všichni  zpomněli na ty zasloužilé hasiče, kteří již nejsou mezi námi.  Dále zasloužilým hasičům sdělil, kdy, že jim budou hrát písničku na přání k narozeninám příští rok na Českým rozhlasu Plzeň.

     Krajský starosta dobrovolných hasičů Karlovarského kraje pan Kejmar též poděkoval zasloužilým hasičům za hojnou účast (11 členů z 15). A dodatečně předal panu Třebovi k 80 narozeninám věcný dar. Dále tlumočil omluvu Karlovarského hejtmana pana PeaedDr. Josefa Novotného, z pracovní vytíženosti a i omluvu Ředitele krajského záchranného sboru Karlovarského kraje pana plk. Ing. Václava Klemáka, který se nachází na jiné souběžné akci.

     Aktiv zasloužilých hasičů opětovně navštívil senátor za Chebsko pan Miroslav Nenutil, krajský zastupitel a místo starosta města Plesná pan Václav Mleziva a krajská zastupitelka paní Hana Hozmanová. Ti všichni pozdravili zasloužilé hasiče, a poděkovali za pozvání mezi sebe i za odvedenou práci ve svých sborech hlavně při výchově mládeže.

     Krásný slunečný den byl ukončen v 16:15 hod., kdy byli zasloužilý hasiči rozvezeny do svých domovů.

     Vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů pan Třeba tímto chce poděkovat panu plk. Ing. Václavu Klemákovi, za půjčení služebního vozidla Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov, bez něho by se velmi špatně zvládl svoz zasloužilých hasičů ze dvou okresů.

 

 

                                                                                            Za AZH Kurt Třeba a Emil Hanzelín

 

 

                       Aktiv Zasloužilých hasičů Karlovarského kraje

      Dne 23. 11. 2013 se po třech letech  opět sešel Aktiv zasloužilých hasičů Karlovarského kraje. Setkání se uskutečnilo v okrese Sokolov. Z celkového počtu 15 členů se zúčastnilo 10, zbylí se omluvili z rodinných nebo zdravotních důvodů.

     Setkání začalo prohlídkou stanice HZS KVK v Sokolově, kde si prohlédli prostory pro sloužící hasiče na směně a hlavně zásahovou techniku. Zajímali se především o CAS 30/9000/540-S3R na podvozku TATRA 815-7 6x6, vyprošťovací zařízení Holmatro s hadicovým systémem Core a protichemické oděvy Dräger TeamMaster.

      Následoval přesun do Kynšperského soukromého pivovaru, kde nás přivítal ředitel pan Radek Vomočil v zimní terase. Zde po slavnostním přípitku místním pivem, se slova ujal vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů za karlovarský kraj p. Kurt Třeba. Ten v krátkém projevu vzpomněl na ty zasloužilé hasiče, kteří se již dnešního setkání nedožili, přivítal do Aktivu nové členy, poděkoval starostovi KSH KVK panu Richardu Kejmarovi za zorganizování tohoto setkání a panu řediteli pivovaru za poskytnutí prostor, sestavenému menu a prohlídku pivovaru po projevech hostů.  Mezi zasloužilé hasiče zavítali senátor  pan Mgr. Miroslav Nenutil a zastupitel Karlovarského kraje pan Václav Mleziva. Ti oba ve svých projevech připomněli práci dobrovolných hasičů při různorodých typech jejich činnosti.

      Během prohlídky prostor, kde se pivo vaří, došlo i k ochutnávkám piva v různém stadiu procesu vaření. Po prohlídce každý člen dostal nějaké reklamními předměty pivovaru.

      Setkání s dobrou náladou podtrhl krásný slunečný den, dobré jídlo, chutné pivo a přátelské povídání.

     Zvláštní poděkování panu řediteli HZS KVK panu plk. Ing. Václavu Klemákovi za poskytnutí služebního vozidla, řediteli HZS ÚO Sokolov panu plk. Ing. Pavlu Růžičkovi a veliteli stanice panu mjr. Ing. Martinu Bártovi za prohlídku stanice.

      Poděkování patří i Karlovarskému kraji bez jeho finančního příspěvku by se setkání neuskutečnilo.

                                                                                                                                    za AZH KVK E. Hanzelín

 

Foto z akce najdete v sekci fotogalerie

Zasloužilí hasiči okresu Karlovy Vary

Jméno

Rok narození

SDH

Třeba Kurt

1934

Pozorka

Sunek František

1933

Dalovice

Kováč Julius

1937

Nejdek

Nápravník Alois

1947

Nejdek

Hubáček Stanislav

1951

Nová Role

Čapek Alexander

1946

Žlutice

Cupal Detlef

1943

Pozorka