POZVÁNKA

na seminář preventistů 27.10.2018 a 24.11.2018

Pozvánka prevence 2018.doc (135 kB)

Pozvánka na seminář prevence 9.12.2017

Pozvánka prevence 2017.doc (135 kB)

 

POZVÁNKA

na


seminář
preventistů OSH Karlovy Vary

který se bude konat v neděli 27.března 2016 od
8:30 hod na stanici HZS Karlovy Vary na velké učebně v zadní budově. Pozor
v tento den začíná platit letní čas!

Program:


 1. Zahájení,
       novinky - nový metodický list odznaku Preventisty

 2. Změna
   NV do zákona o HZS - spalinová cesta

 3. Hasící
       přístroje

 4. Dokumentace:
       obce a zdolávání požárů

 5. Pro
       zájemce  zkoušky odznaku Preventisty
       II nebo III, otázky pro zkoušky jsou stále v platnosti z r.2013.
       Najdete je na www.dh.cz/
       prevence

Předpokládaný konec do 13:00 hod.

Účast na semináři a zájem o konání zkoušky potvrďte i
nezávazně na pospech.mila@volny.cz  nebo na tel. 775344562 do 24.3.2016.

Změnou schválené metodiky pro odznak preventisty je
nutné se v průběhu 5-ti let zúčastnit tří z těchto seminářů pro
prodloužení odbornosti, jinak ztratíte právo nosit odznak preventisty .

Dne 21.2.2016

Pospěch Miloslav                                                                                           

vedoucí OORP                                                                               
                     

Zpráva Okresní odborné rady prevence při OSH Karlovy Vary za rok 2012

 

OORP Karlovy Vary se v tomto roce zabývala zajištěním každoročního semináře preventistů a zajištěním literárně výtvarné soutěže PO očima dětí.

Ve dnech 10. a 11. března 2012 na stanici HZS v Karlových Varech proběhl seminář preventistů a uchazečů o odznak Preventisty II. a  III. Stupně, jenž se konal v krajském měřítku, jelikož v ostatních okresech se s prevencí dosud tolik nezabývali a navíc může dojít k výměně zkušeností. Je potěšující, že dochází k nárůstu členů, kteří se o prevenci zajímají. Na semináři se kromě obvyklých přednášek o zákonech a vyhláškách kladl důraz na zopakování vyhlášky o komínech, která ještě není tolik zažitá. Dále byla velmi zajímavá přednáška vedoucího krajské rady prevence p.Fusky o problémech z praxe, se kterými se setkává při vykonávání prohlídek objektů při jeho práci odborně způsobilé osoby. Neméně zajímavá byla i přednáška velitele stanice p.Uhlíka na téma teorie hoření a produktů hoření. V neděli pak po dokončení některých témat, proběhlo přezkoušení žadatelů o odznak preventisty. Z našeho okresu šlo o navýšení o pět držitelů odznaku Preventisty III., nyní je 15 držitelů tohoto odznaku a16 držitelů odznaku II. V příštím roce bude v případě zájmu o prodloužení platnosti osvědčení přezkoušeno 26 členů. Na závěr semináře byl předán na sbor, jenž měli zájem CD-rom s prezentacemi a materiály potřebné pro práci preventisty.

Výtvarná soutěže PO očima dětí proběhla v 7 SDH  a 1 školském zařízení zapojilo se 84 dětí. Vyhodnocení prací proběhlo ve spolupráci s ORM a ceny byli předány na záverečném vyhodnocení okresní hry Plamen v Bečově. Vyhodnocené práce byli odeslány do krajského kola. Další ročník je již za dveřmi od měsíce prosince probíhá seznámení účastníků s propozicemi a dále bude vše probíhat v obvyklém sledu.

Do budoucna počítáme s prováděním seminářů, pro seznamování preventistů s novinkami v oblasti prevence.Nyní např. se Ústřední odborná rada zabývá požárními zdroji vody v souvislotsi se stávající legislativou.  Jedním z důvodů proč pokračovat v rozdělané práci je i fakt, že při hodnocení rozborů požárů byl zjištěn stav, že se zvyšuje počet obětí při požárech. 

 

Zprávu o prevenci bych zakončil motem, které vyjadřuje pozici prevence:

 

Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí

 

Miloslav Pospěch

vedoucí OORP