Zápis ORM

28.02.2013 16:22
Zápis ORM z 20.9.2012 v Nové Roli
 
Přítomni: Plačková, Plaček, Krumphanzlová, Ježek, Turek, Holman, Turek, Hartová, Pospěch a starosta OSH p.Hubáček
 
1) Zahájení - přivítání členů ORM a seznámení s programem
 
2) Okresní kolo hry Plamen 2012/2013
Zhodnocení uplynulého ročníku bez připomínek. Oceněna dobrá práce organizátora SDH Bečov.
Před jednáním byli vyrozuměni členové ORM emailem o navrhovaných variantách řešení připomínek z posledních ročníků. Jednotliví členové rady byli vyzváni k vyjádření svého názoru. Bylo rozhodnuto takto: 7 členů rady bylo pro: nekonání podzimního kola a vše přesunout na jarní kolo. 1 člen byl pro zachování podzimního branného závodu. Dále bylo jednotlivě hlasováno o oddělení kategorie přípravky na samostatný závod, čímž bude pro ně závod určitě zajímavější a budeme se jim všichni plně věnovat. Pro oddělení bylo všech 8 členů ORM.
Dále bylo předesláno, že sraz na jarní kolo bude tedy v pátek, v sobotu ráno v 9 hod start ZPV, po obědě pokračování ve štafetách a CTIF, program bude upřesněn, v neděli pouze požární útoky. To se tedy týká kategorie mladší a starší.
Pořádání tohoto ročníku hry Plamen bude mít SDH Jáchymov v areálu Eduard. Byla zvažována možnost v Čichořicích, ale bylo by to časově a materiálově náročnější, do budoucna možnost pořádání zde je možná, po dořešení některých okolností.
Termín konání jarního kola hry Plamen (starší a mladší) 24.-26.5.2013, kategorie přípravka 19.5.2013
 
3) Dorost
Okresní kolo spojené opět s krajským proběhne 18.5.2013 v Nové Roli. Vše bez připomínek a potřeby něco měnit. Soustředění dorostu proběhne 27.-30.3.2013 v Sokolově, bude pro účastníky od 13-ti do 18-ti let.
 
4) Krajská kola
Předeslány termíny krajských kol: hra Plamen 8.-9.6.2013 - místo neurčeno, v kompetenci KSH
Krajské kolo dorostu 18.5.2013 v Nové Roli
 
5) Dotace + podvojné účetnictví
Tento bod byl projednán jako první za přítomnosti starosty OSH.
Starosta v tomto bodě nejdříve informoval přítomné, že došlo k úpravám stanov co se týče přípravky, hranice mladého člena byla posunuta od 3 let do 18 let, tím se vyřešilo pojištění těchto členů, kterých masivně přibývá.
Pak se řešili problémy s dotacemi, jelikož nebyla starostou dořešena otázka podvojného účetnictví OSH. z čehož plyne, že by nebylo možné čerpat dotace na MTZ a další. Nejbližší termín podání na dotace je 30.9.2012. Jelikož MTZ by čerpali SDH Žlutice a Útvina , kteří si prozíravě podvojné účetnictví zavedli, po diskusi došla odborná rada k tomu, že by se také mohli do problému zapojit náměstci OSH KV, jelikož starosta bude nepřítomen v době pro dořešení problému podání dotací. Požádali jsme tedy starostu o pověření náměstka p.Mináře (SDH Źlutice) a zapůjčení razítka OSH pro vyřízení problému. Dále ORM navrhuje i do budoucna, aby VV OSH využíval více svých náměstků pro práci okresního sdružení, aby spolupracovali se starostu a více dohlíželi na planění zadaných úkolů OSH (podvojné účetnictví se řešilo již na jaře!)
 
6) Diskuse - různé
  • Další termíny: školení rozhodčích proběhne 27.-28.10.2012 v Čichořicích
školení vedoucích naplánováno na 10.-11.11.2012 - místo navrženo na Mariánské u p. Ševčíka
  • odznaky odborek jsou u starosty OSH, budou předány SDH
  • upozorněno na prokázání totožnosti při závodech v kategorii starší, občanský průkaz anebo cestovní pas, i neplatné
  • předneseny některé návrhy komise rozhodčích mládeže, jenž budou ústředím schváleny (oblečení, tretry, neplatnost pokusů, připravenost pokusu , problém dvou prvních míst při ZPV - viz.MČR Sokolov atd.) Všechny změny budou platné od jara a budou vydané dodatkem směrnic
  • dotaz SDH Žlutice na webové stránky a možnost diskuse - odpověď: okresní stránky oshkv.estranky.cz mají informativní charakter, věší se sem důležité info a zápisy jednotlivých rad a výborů pokud jsou jimi webmasterovi poskytnuty!! Nabídnuta možnost komukoli kdo má zájem spravovat stránky jiným způsobem. Diskusní fóru na těchto stránkách není aktivováno, není záměrem těchto stránek. Další stránky co se týče mládeže v KVK jsou stránky ligy MH. Jiné potřeby co se týče stránek necítíme
  • dotaz SDH Žlutice na financování závodů MH z dalších zdrojů: další zdroje jsou ty, které sežene vždy pořádající SDH okresního kola, jenž se pořadatelství pravidelně střídá, a budou možné zdroje od KSH, jenž žádá na kraji, ale o tom náměstek z SDH Žlutice ví a mohl seznámit i ostatní čely SDH jenž s mládeží pracují
 
 
Zápis provedl: Miloslav Pospěch 20.9.2012
 
Zpět