Aktuality

 
Vážení kolegové,
 
připomínám, že na naše stránky byl umístěn, v souvislosti s GDPR, nový návrh na vyznamenání, o kterém jsem Vás informovala na dubnovém školení v Přibyslavi. Prosím, abyste informace předali také do sborů a nejpozději od září 2018 je nutné, abyste jej všichni používali. Zlikvidujte prosím všechny staré tiskopisy, které již nebudete potřebovat, takto informujte i sbory, jediný platný je ten, který naleznete na webových stránkách www.dh.cz. Do tiskopisu lze přímo psát, stačí tedy vyplnit a vytisknout, tou hlavní změnou je, že nepoužíváte rodná čísla, ani datum narození, nýbrž evidenční číslo člena z programu evidence, to znamená, že budete s tímto programem více pracovat. Věřím, že Vám všem nový tiskopis usnadní práci kolem vyznamenání. Děkuji za pochopení a přeji příjemný den.
 
 
Dagmar Hladíková
registrace, vyznamenání, hasič.zboží
Kancelář SH ČMS
Římská 45
121 07 Praha 2
tel. 222 119 505
mob. 724 079 638